Tyky- ja tyhypäivät

Tule työyhteisösi kanssa Aholafarmille erilaiseen kehittämis- ja työhyvinvointipäivään.

Päivän sisältöön voidaan yhdistää toivomustenne mukaan vankkaa tietoa esim. työuupumisesta, työyhteisön hyvinvoinnista, vuorovaikutussuhteista, johtamisesta ja asiakastyytyväisyydestä. Luennon sijaan (tai sen lisäksi) voimme järjestää myös ohjatun virkistävän liikuntatuokion. Se voi pitää sisällään asiakkaan toiveiden mukaisesti perusliikuntaa, kuten sauvakävelyä, kahvakuulajumppaa, marja-/sieniretkeä, tms.

Vaihtoehtoisesti ohjelma voi olla myös leikkimielistä tehtävärataa, pihaleikkejä, jne.

Tehtävät suunnitellaan ennakolta ryhmäyttäviksi ja eri kuntoiset sekä ikäiset osallistujat huomioiden. Kaikkea tekemistä yhdistää iloinen ja luonteva liikunnallinen yhdessäolo, jota ryhmällenne ohjaa tehtäviin koulutuksen saanut ohjaaja.

Kaikki  ohjelmapalvelumme soveltuvat myös tyky-/ tyhypäivien aktiviteeteiksi ja päivän tarjoiluehdotuksiin voitte tutustua Aholafarmin aterialistoilta.

Vaihtoehtoisesti päivä voidaan toteuttaa myös metsäretkenä, jolloin koulutusosuus ja eväät (tai lounas) nautitaan metsälaavulla.

Työkyvyn ylläpitoa ja edistämistä iloisesti yhdessä!